phân tich mẫu hàm

RADIO 4 DENTAL – CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 2) – PHÂN TÍCH ASHLEY HOWE

CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 2) – PHÂN TÍCH ASHLEY HOWE Phân tích Ashley Howe cho rằng răng chen chúc là do thiếu chiều rộng hàm hơn là thiếu chiều dài cung hàm. Ông nhận thấy rằng có mối tương quan giữa tổng chiều rộng đường kính gần xa của các răng trước …

Đọc tiếp

phân tích mẫu hàm

RADIO 4 DENTAL – CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 1) – PHÂN TÍCH MẪU HÀM

PHÂN TÍCH MẪU HÀM Phân thích mẫu hàm là đánh giá tổng quát nhất về kích thước của mẫu hàm. Độ rộng mong muốn của cung hàm vùng răng cối nhỏ được tính theo công thức sau: SI × 100 / 80Ước tính giá trị răng cối lớn (CMV: Calculated molar value). Độ rộng mong …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí