SALE ENGINEER

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC Kinh doanh thiết bị Nha Khoa số 1 của Nhật hãng J. Morita với đối tượng khách hàng là các Bác sĩ Nha Khoa trên địa bàn cả nước. Tư vấn bán hàng theo data khách hàng có sẵn do Marketing đổ về hoặc tự phát triển thị trường của mình. …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí