laser-trong-noi-nha

Laser trong nội nha (Phần I)

Việc sử dụng laser trong nội nha đã được nghiên cứu từ đầu những năm 1970 và được sử dụng rộng rãi hơn từ những năm 1990. Phần I của bài viết sẽ mô tả sự phát triển của các kỹ thuật và công nghệ laser. Phần II sẽ trình bày hiệu quả của các …

Đọc tiếp

Xương hàm dưới (Phần 2)

Ống dinh dưỡng Ống dinh dưỡng chứa một bó thần kinh mạch máu và có hình ảnh dạng đường thấu quang với chiều rộng khá đồng đều. Chúng thường được thấy nhất ở phim quanh chóp ở hàm dưới chạy dọc từ phía dưới ống thần kinh xương ổ răng dưới đến một chóp răng …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí