Nha khoa online 1

Cách nha khoa thích ứng trong đại dịch

Hiện nay, các nha khoa thích ứng trong đại dịch như thế nào để tồn tại và phát triển? Trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn gia tăng, nhiều người phải vật lộn với khó khăn. Điều này tác động tiêu cực đến tài chính và công việc kinh doanh của nha khoa. Bất chấp …

Đọc tiếp

CHIẾN LƯỢC VƯƠN TỚI CHÓP RĂNG

Việc xác định và duy trì chiều dài làm việc từ một điểm mốc ở thân răng đến một điểm dừng bên trong ống tủy nơi kết thúc sửa soạn và trám bít là rất cần thiết. Nhận biết và chiến lược vươn tới chóp răng—tại ranh giới cement ngà (CDJ)—một cách có dự báo …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí