Chuyên viên Marketing

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Lên kế hoạch các chiến dịch marketing cùng đội nhóm, thực thi và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép Quản lý hệ thống kênh Marketing của …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí