TRUYỀN THÔNG CONTENT/ MKT EXECUTIVE

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Tham vấn và tiếp nhận kế hoạch final từ TBP Lên kế hoạch hoạt động chi tiết dựa trên kế hoạch MKT tổng thể Tham gia các hoạt động trade MKT và đo lường hiệu quả Biên tập nội dung các ấn phẩm truyền thông Hỗ trợ viết bài SEO, bài …

Đọc tiếp

CONTENT MARKETING

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.  Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, videos) trên Fanpage, Website, Youtube, Podcast… Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết theo từng chiến …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí