SERIES TỰ HỌC CHỈNH NHA: NHỔ RĂNG HAY KHÔNG?

Trong chẩn đoán Edgewise, cung răng dưới được xem là cung GIỚI HẠN, là chìa khóa của quyết định có nhổ răng hay không. Chúng ta có giới hạn về khả năng đưa hàm dưới ra trước, do đó ta sẽ phải nhổ răng nếu tiên lượng hàm dưới bị đưa ra trước “quá nhiều”. …

Đọc tiếp

VẬN ĐỘNG BIÊN CỦA ĐIỂM RĂNG CỬA GHI TRÊN MẶT PHẲNG DỌC GIỮA(SƠ ĐỒ POSSELT)

Vận động biên của điểm răng cửa ghi trên mặt phẳng dọc giữa được Posselt mô tả lần đầu tiên năm 1957. Để ghi vận động biên, người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Đơn giản nhất và cũng là phương pháp được Posselt sử dụng là dùng bút ghi lên …

Đọc tiếp

MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 1)

Kết quả điều trị nội nha và mở xoang tủy thành công hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố: 1) Làm sạch và tạo hình ống tủy 2) Khử khuẩn 3) Trám kín hệ thống ống tủy Mặc dù không thể quyết định được trong 3 nhân tố trên cái nào quan trọng nhất. …

Đọc tiếp

mở xoang tủy

MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 4)

Răng cối lớn một hàm dưới Mở xoang tủy nhìn chung răng cối lớn một hàm dưới có 2 chân phân biệt hình tròn hay thường là elip, ống tủy ở chân xa (hình 11.106) và 2 ống tủy ở chân răng gần. Trong 90% trường hợp chúng đổ ra 2 lỗ chóp khác nhau …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí