RADIO 4 DENTAL – CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 2) – PHÂN TÍCH ASHLEY HOWE

Ashley Howe cho rằng răng chen chúc là do thiếu chiều rộng hàm hơn là thiếu chiều dài cung hàm. Ông nhận thấy rằng có mối tương quan giữa tổng chiều rộng đường kính gần xa của các răng trước đến răng cối lớn thứ hai vĩnh viễn và chiều rộng cung răng ở vùng răng cối nhỏ thứ nhất.

Biên dịch bởi Bác sĩ Lương Thị Quỳnh Tâm

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty ANH & EM