RADIO 4 DENTAL – CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 3) – PHÂN TÍCH RĂNG HỖN HỢP MOYER

Cùng lắng nghe về các phân tích mẫu hàm như:

Phân tích CAREY

Phân tích RĂNG HỖN HỢP MOYER

Phân tích TANAKA VÀ JOHNSON

Biên dịch bởi Bác sĩ Lương Thị Quỳnh Tâm

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty ANH & EM