RADIO 4 DENTAL NỘI NHA SỐ 10_ PHẦN 2 XỬ LÝ KHẨN CẤP NỘI NHA – VIÊM TỦY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC

Chẩn đoán viêm tuỷ không có khả năng hồi phục có thể được phân làm hai loại: có triệu chứng và không có triệu chứng.

Viêm tuỷ không có khả năng hồi phục không triệu chứng thì răng không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng răng sâu lớn hoặc mất cấu trúc, nếu như không điều trị gì thì sẽ tiến triển thành viêm tuỷ không có khả năng hồi phục có triệu chứng hoặc tuỷ hoại tử.


Biên dịch bởi Bác sĩ Lương Thị Quỳnh Tâm

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty ANH & EM