Giỏ hàng


Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Xquang-IC-5-HD-01 Máy X-quang nha khoa Pano Veraview IC5 HD 515.900.000
3.611.300.000
× thiết bị x quang nha khoa Morita x800 Máy X-quang nha khoa Veraviewepocs X800 3.048.500.000
30.485.000.000
× x quang ghế ngồi Morita Máy X-quang cận chóp Veraview IX 119.000.000
952.000.000
× Máy X-quang nha khoa 3D Veraviewepocs R100 Máy X-quang nha khoa 3D Veraviewepocs R100 (CBCT) 1.993.250.000
21.925.750.000
× máy điều trị nội nha không dây Morita TRZX2 Máy điều trị Nội nha không dây TRZX2 90.000.000
630.000.000
× Bộ điều trị nội nha tích hợp Dentaport ZX Bộ điều trị nội nha tích hợp Dentaport ZX 90.000.000
720.000.000
× Máy định vị chóp Morita DentaPort Máy định vị chóp Morita DentaPort 32.000.000
224.000.000
× Tay khoan nha khoa TwinPower 4H Coupling Tay khoan nha khoa TwinPower 4H Coupling (Có đèn) 34.900.000
418.800.000
× TWINPOWER TURBINE 45 độ BASCIC Tay khoan Phẫu thuật nha khoa TWINPOWER TURBINE 45 độ BASIC 16.000.000
160.000.000
× tay khoan nha khoa Morita basic Tay khoan nha khoa Morita TwinPower Turbine Basic 15.700.000
125.600.000
× ghế nha khoa morita signo soaric Ghế nha khoa Morita Soaric 1.098.000.000
9.882.000.000
× Ghe-nha-Signo-G10-02 Ghế nha khoa Morita Signo G10 596.000.000
4.768.000.000
× Laser nha khoa AdvErL EVO Morita Laser nha khoa AdvErL EVO Morita 1.336.650.000
14.703.150.000
× Kinh-hien-vi-alpha-air-3-01 Kính hiển vi nha khoa Seiler Alpha Air 3 398.650.000
2.790.550.000
× giỏ hàng, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam Máy hút trung tâm TCS-TS2 48.000.000
336.000.000
× thiết bị hút vô khuẩn nha khoa Máy Hút Vô Khuẩn Free Arm Forte 128.100.000
1.024.800.000
× File Endostar Reendo Trâm file nội nha EndoStar Re Endo 1.010.000
5.050.000
× File Endostar Nititwo Trâm file nội nha EndoStar NT2 1.260.000
6.300.000
× kim tê nha khoa Morita 30G Kim tê nha khoa Morita 30G 290.000
2.030.000
× kim tê nha khoa Morita 27G Kim tê nha khoa Morita 27G 210.000
1.050.000
× Máy scan phim nha khoa, máy quét phim nha khoa Máy quét phim nha khoa Cruxell 1000 121.000.000
1.210.000.000
× Máy X-quang nha khoa Veraviewepocs 2D Máy X-quang nha khoa Veraviewepocs 2D 984.900.000
7.879.200.000
× côn giấy paper point Côn giấy Paper Points – Endostar 80.000
400.000
× Côn Gutta percha Côn Gutta Percha EndoStar 130.000
1.040.000
× File Endostar E3 Azure File nội nha EndoStar E3 Azure 890.000
5.340.000
× gương nha khoa Gương nha khoa 0
0
× hộp hấp trâm nội nha Hộp hấp trâm nội nha 190.000
1.520.000
× Phim rửa nhanh nha khoa dental film Phim X-quang nha khoa rửa nhanh Dental film 800.000
5.600.000
× File nội nha Endostar E3 Basic Trâm file nội nha Ba Lan EndoStar E3 Basic 690.000
5.520.000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 101.880.000.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 101.880.000.000

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí