radio 4 dental
thử nghiệm tủy răng

RADIO 4 DENTAL SỐ 5 – THỬ NGHIỆM TUỶ RĂNG

Thử nghiệm kích thích răng bằng nhiệt hoặc điện nhằm thu được đáp ứng chủ quan của bệnh nhân (chẳng hạn như nhằm xác định xem liệu thần kinh tuỷ răng có thực hiện chức năng hay không)

Đọc tiếp

Mọi kiến thức chuyên môn sẽ có trong tầm tay bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí