CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM.

Số: 21102021 /CV-ANE-TCBC/2021

(V/v: Cung cấp thông tin về tranh chấp Hợp đồng mua bán thiết bị nha khoa với ông Hoàng Trung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: – Các Cơ quan Thông tấn báo chí truyền thông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh & Em xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất! 

Chúng tôi trân trọng gửi tới các Cơ quan thông tấn báo chí những thông tin tranh chấp khi thực hiện Hợp đồng mua bán thiết bị nha khoa giữa Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh & Em và ông Hoàng Trung như sau:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

 1. Ngày 28/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em và Bác sĩ Hoàng Trung đã ký kết Hợp đồng mua bán số 2020/2805-ANE-BS HOÀNG TRUNG (Hợp đồng) về việc mua bán Máy chụp x-quang nha khoa Veraview IC5 HD với tổng giá trị Hợp đồng là: 460.000.000 VNĐ.
 2. Ngày 28/06/2020, Công ty Anh & Em đã bàn giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho ông Hoàng Trung và nhân viên theo đúng các quy định của Hợp đồng. Sau khi sử dụng thấy hình ảnh chụp từ máy x-quang đảm bảo chất lượng, ông Hoàng Trung không có bất kỳ khiếu nại nào, hai bên đã thực hiện ký kết Biên bản bàn giao và nghiệm thu cùng ngày.
 3. Ông Hoàng Trung đã thanh toán số tiền 288.000.000 VNĐ theo Hợp đồng mua bán. Chúng tôi đã gửi Công văn số: 14102020/CV ngày 14/10/2020 về việc thực hiện thanh toán công nợ theo HĐ và Công văn số: 30112020/CV ngày 30/11/2020 về việc thực hiện thanh toán công nợ theo HĐ lần 2 để yêu cầu ông Trung thanh toán 172.000.000 VNĐ còn nợ, đã quá thời hạn vẫn chưa thanh toán. Tuy nhiên, ông Trung lấy lý do máy chụp x-quang nha khoa Veraview IC5 HD không đạt yêu cầu, chất lượng hình ảnh mờ, không đạt chuẩn để không thanh toán số tiền còn nợ.
 4. Ngày 31/12/2020, do xảy ra sự cố không mong muốn trên máy x-quang toàn cảnh JC5HD – Morita, ông Hoàng Trung đổ lỗi cho Công ty Anh và Em thực hiện khóa thiết bị, đồng thời đăng tải nhiều thông tin chưa có cơ sở trên mạng xã hội Facebook. Công ty chúng tôi khẳng định chúng tôi không thực hiện khóa thiết bị để tạo ra sự cố kỹ thuật này và đã gửi phản hồi chi tiết tại Công văn số: 03012021/CV-ANE-TCBC/2021 tới ông Hoàng Trung để đảm bảo sự minh bạch.
 5. Công ty Anh & Em đã nhiều lần liên hệ, đàm phán với ông Hoàng Trung, bao gồm cả việc ủy quyền cho luật sư làm việc để giải quyết ý kiến của khách hàng. Trên tinh thần thiện chí và hợp tác, chúng tôi đã nhiều lần đề xuất phương án các bên thống nhất mời các chuyên gia đầu ngành hoặc đơn vị thứ ba độc lập giám định chất lượng của thiết bị để đưa ra kết luận chất lượng máy đạt chuẩn hay không đạt chuẩn. Sau khi có kết quả giám định, các bên mới có cơ sở đưa ra phương án giải quyết. Tuy nhiên, qua các buổi làm việc và văn bản qua lại, ông Hoàng Trung nhất quyết không đồng ý hợp tác mời đơn vị giám định độc lập vào giám định chất lượng của thiết bị.
 6. Trong các buổi đàm phán, chúng tôi đã đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau, bao gồm cả việc cho phép đổi bất kỳ máy nào cùng chủng loại hiện đang có tại Hà Nội (công ty đang có các trung tâm x-quang đang sử dụng máy đúng như cấu hình), không thêm bất kỳ chi phí nào thậm chí ưu đãi thêm thời gian bảo hành nhưng ông Hoàng Trung vẫn không đồng ý.
 7. Ngày 27/9/2021, Công ty Anh và Em nhận được “Đơn đề nghị lần 5 và phản hồi tất cả quá trình làm việc cùng Công ty Anh và Em, luật sư, nhà báo mà Công ty Anh và Em đưa tới” của ông Hoàng Trung. Theo đó, ông Trung đã tự ý mời bên Viện trang thiết bị và công trình y tế vào đo đạc, đưa ra kết luận một chiều, … mà không thông báo tới Công ty Anh & Em, cũng như không có sự giám sát của công ty hoặc đại diện pháp lý của công ty. Thiết bị của Morita rất phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật cao, việc kiểm tra thông số cần tuân thủ đúng phương pháp, chế độ thiết lập của máy, theo hướng dẫn đầy đủ của nhà sản xuất. Việc đo đạc không đúng phương pháp, không thiết lập đúng chế độ của máy sẽ không đánh giá đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc ông Hoàng Trung tự mời giám định mà không có sự chứng kiến của Công ty Anh & Em là việc làm thiếu minh bạch, không đảm bảo tính khách quan và không có giá trị pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 8. Ngày 06/10/2021, ông Hoàng Trung tiếp tục đăng tải kết quả giám định chưa được kiểm chứng trên Facebook của Hội răng hàm mặt và sử dụng nick ảo để đăng bài, bình luận nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của chúng tôi.
 9. Ngày 08/10/2021, chúng tôi đã thực hiện lập vi bằng hành vi trên của ông Hoàng Trung tại Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô. Đây sẽ là tài liệu, chứng cứ để chúng tôi tiến hành khiếu nại, khởi kiện tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị ông Hoàng Trung xâm hại.

Nội dung chi tiết vụ việc (Bao gồm các căn cứ pháp lý, lập luận, tài liệu):

 1. Khởi nguồn vấn đề

Ngày 28/5/2020, chúng tôi – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em và Bác sĩ Hoàng Trung đã ký kết Hợp đồng mua bán số 2020/2805-ANE-BS HOÀNG TRUNG (Hợp đồng) về việc mua bán Máy chụp x-quang nha khoa Veraview IC5 HD với tổng giá trị Hợp đồng là: 460.000.000 VNĐ (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

      2. Sự kiện bàn giao máy

Ngày 28/06/2020, Công ty chúng tôi đã thực hiện lắp đặt, chạy thử, kiểm tra chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của hãng J. Morita chuyển giao. Công ty Anh & Em đã thực hiện bàn giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho ông Hoàng Trung và nhân viên theo đúng các quy định của Hợp đồng. Hai bên đã thực hiện ký kết Biên bản bàn giao và nghiệm thu cùng ngày. Ông Trung đã ký biên bản bàn giao và khẳng định máy đạt chất lượng, yêu cầu không có vấn đề kỹ thuật gì.

Nhưng sau khi bàn giao máy xong không biết ông Trung đã sử dụng và vận hành máy thế nào? làm máy có vấn đề và ông Trung nói máy do Công ty Anh và Em cung cấp không đạt yêu cầu. Bắt đầu từ đây ông Trung thay đổi quan điểm và cho rằng ông không nhận bàn giao máy từ Công ty Anh và Em và cho rằng máy chúng tôi cung cấp không đảm bảo chất lượng. 

Nói như Bác sĩ Trung thì sau khi ký giấy tờ xong ông không có trách nhiệm với những gì mình đã làm và đi đổ lỗi cho người khác hay sao?

    3. Sự cố không mong muốn nhưng ông Trung lại cho rằng Công ty Anh và Em khoá máy

Ngày 31/12/2020, do xảy ra sự cố không mong muốn trên máy x-quang toàn cảnh JC5HD – Morita, ông Hoàng Trung cho rằng Công ty Anh và Em thực hiện khóa thiết bị, đồng thời đăng tải nhiều thông tin chưa có cơ sở trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đây là vụ việc tranh chấp hợp đồng dân sự giữa Ông Hoàng Trung và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Anh & Em chúng tôi, vụ việc chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng ông Trung đã nhiều lần nhắn tin chửi bới, đe dọa, đồng thời đăng facebook bôi nhọ cá nhân Anh Nguyễn Ninh Quảng là nhân viên của công ty, điều này xâm hại nghiêm trọng  danh dự và nhân phẩm của Anh Quảng.

Công ty chúng tôi khẳng định chúng tôi không thực hiện khóa thiết bị để tạo ra sự cố kỹ thuật này và đã gửi phản hồi chi tiết tại Công văn số: 03012021/CV-ANE-TCBC/2021 tới ông Hoàng Trung để đảm bảo sự minh bạch. Và công văn 11012021/CV-ANE-TCBC/2021 vẫn nhất quán quan điểm không có tình trạng khoá máy như ông Trung đã thông tin trên mạng xã hội. Công văn chúng tôi phát hành có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng vẫn được lưu giữ.

     4. Ông Trung cho rằng máy không đảm bảo, nhưng quá trình Công ty Anh và Em kiểm tra máy thì không cho, không tin tưởng người do chúng tôi cử đến.

Sau khi ông Trung mua máy X-Quang của Công ty Anh và Em chưa bao giờ chúng tôi bỏ rơi khách hàng, khi máy ông Trung bị sự cố không may bị khoá, Công ty vẫn cử cán bộ để hướng dẫn sử dụng, nhưng ông Trung thì không tin tưởng nhân viên do Công ty Anh và Em cử đến hỗ trợ, mà nhân viên của chúng tôi ông Trung đã tiếp xúc nhiều lần, đã có số điện thoại.

     5. Công ty Anh và Em khẳng định nếu máy do Công ty cung cấp bị lỗi kỹ thuật thì mời bên thứ ba vào giám định kết quả giám định là căn cứ giải quyết.

Công ty Anh và Em sẵn sàng thuê bên thứ ba giám định, trong quá trình giám định có sự chứng kiến của các bên nhưng Ông Trung lại không chọn con đường đó. Ông Trung tự mời Viện trang thiết bị và công trình y tế giám định, buổi giám định Công ty chúng tôi không biết, không tham gia, quá trình kiểm tra máy chúng tôi cũng không biết ông Trung có làm ảnh hưởng đến chất lượng máy không. Chúng tôi cũng đã khẳng định nếu kết quả giám định không có sự tham gia của Công ty Anh và Em thì mọi kết quả không có giá trị.

     6. Ông Trung tự cho mình quyền không làm việc với Luật sư của Công ty Anh và Em ông cho rằng Luật sư nói chuyện vô văn hoá. Đây là sự xúc phạm đến nghề Luật sư vì tất cả Luật sư hành nghề phải tuân theo đạo đức nghề nghiệp. Thực tế các bài viết đăng tải của ông Trung mới mới thể hiện ai là người nói chuyện vô văn hóa. 

      7. Khi chưa có kết luận từ bên thứ ba thì chưa biết ai sai ai đúng nhưng ông Trung lại luôn tự đắc cho mình là đúng và Công ty Anh và Em phải xin lỗi một cách vô căn cứ

Nói như Bác sĩ Trung thì Công ty Anh và Em chưa hề làm gì đã sai hay sao. Máy chưa giám định có sự chứng kiến của hai bên, kết luận máy không đạt yêu cầu mà lại phải đi xin lỗi. Chắc đặt Bác sĩ vào vị trí Công ty Anh và Em ông cũng không làm điều đấy.

     8. Đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội để bôi xấu Công ty Anh và Em

     9. Ông Trung còn vu khống Công ty Anh và Em đưa bệnh nhân giả vào phòng khám

    10. Để làm bôi xấu Công ty Anh và Em ông Trung ngoài đăng Facebook còn có ý định đưa báo chí vào cuộc để gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty 

     11. Để giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp đại diện của Công ty Anh và Em luôn đưa ra phương án mời bên thứ ba giám định chất lượng máy.

Công ty Anh và Em luôn mong muốn kết thúc nhanh vụ việc và xác định đúng sai nhờ kết quả giám định từ bên thứ ba có sự tham gia của cả hai bên, nhưng trái lại Bác sĩ Hoàng Trung thì muốn kéo dài thời gian và không đồng ý giám định, chỉ muốn đưa thông tin không đúng trên mạng để gây khó dễ cho Công ty.

      12. Dù không được hợp tác giải quyết nhưng Công ty Anh và Em vẫn luôn muốn có bên thứ ba giám định để biết chính xác ai mới là người sai trong tranh chấp.

Ngày 05/10/2021, Ông Đỗ Hồng Sơn – đại diện ủy quyền của Công ty Anh và Em đã có văn bản phúc đáp với nội dung sau:

 • Kết quả giám định do bác sĩ Hoàng Trung cung cấp bởi Viện Trang thiết bị và công trình y tế tiến hành giám định, Giấy chứng nhận giám định số: 033421/VTTB-ĐGSPH không có giá trị pháp lý đối với Công ty Anh và Em và cũng không được pháp luật công nhận. Thiết bị của Morita rất phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật cao, việc kiểm tra thông số cần tuân thủ đúng phương pháp, chế độ thiết lập của máy. Việc đo đạc không đúng phương pháp, không thiết lập đúng chế độ của máy sẽ không đánh giá đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc ông Hoàng Trung tự mời giám định mà không có sự chứng kiến của Công ty Anh & Em là việc làm thiếu minh bạch, không đảm bảo tính khách quan và không có giá trị pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp. 
 • Đối với yêu cầu Công ty Anh và Em phải tiến hành xin lỗi bác sĩ Hoàng Trung, công ty sẽ chỉ tiến hành xin lỗi khi có kết quả giám định của bên thứ ba do hai bên đồng ý thuê giám định, kết quả giám định máy chụp x-quang không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và không đảm bảo chất lượng như thông số của nhà cung cấp đưa ra hoặc khi có bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Về quan điểm của ông Hoàng Trung về không tiếp tục làm việc với luật sư do công ty Anh và Em cử tới, ông Hoàng Trung không có quyền ngăn cấm chúng tôi cử luật sư tới làm việc vì đây là quyền của công ty chúng tôi, chúng tôi không làm trái các quy định của pháp luật. Trường hợp ông Hoàng Trung cho rằng luật sư “nói chuyện vô văn hóa”, đề nghị đưa ra bằng chứng cụ thể. 
 • Công ty đề nghị ông Hoàng Trung có ý kiến phản hồi trước ngày 15/10/2021 về việc có mời bên thứ ba để tiến hành giám định máy chụp x-quang Veraview IC-5 hay không? Nếu bác sĩ vẫn giữ nguyên quan điểm không tiến hành đàm phán mời bên thứ ba giám định, chúng tôi sẽ tiến hành các công việc tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

      13. Sau khi nhận công văn của đại diện Công ty Anh và Em ông Trung tiếp tục đưa thông tin lên mạng xã hội nhằm dậy sóng dư luận về những điều chưa được kiểm chứng.

Ngày 06/10/2021, ông Hoàng Trung tiếp tục đăng tải kết quả giám định chưa được kiểm chứng trên Facebook của Hội răng hàm mặt Việt Nam để bôi nhọ danh dự, uy tín của chúng tôi.

Khách hàng có quyền đăng tải bất kỳ thông tin nào họ muốn trên mạng xã hội nhưng những thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Ngày 08/10/2021, chúng tôi đã thực hiện lập vi bằng hành vi trên của ông Hoàng Trung tại Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô. Đây sẽ là tài liệu, chứng cứ để chúng tôi tiến hành khiếu nại, khởi kiện tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị ông Hoàng Trung xâm hại.

    14. Những khó khăn trong quá trình khởi kiện ông Hoàng Trung tại Tòa án nhân dân yêu cầu trả tiền còn nợ theo hợp đồng mua bán và bồi thường do danh dự, uy tín bị xâm phạm:

Ngày 05/02/2021, sau khi ông Hoàng Trung tiếp tục đăng tải những thông tin bôi nhọ danh dự, uy tín của Công ty Anh và Em trên mạng xã hội, chúng tôi đã quyết định khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm yêu cầu ông Hoàng Trung phải thanh toán số tiền còn nợ là 172.000.000 VNĐ theo hợp đồng và công khai cải chính, xin lỗi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bồi thường thiệt hại do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín của chúng tôi và hãng J. Morita.

Quá trình khởi kiện của chúng tôi tại Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm gặp không ít khó khăn do không xác định được địa chỉ nơi ở cũng như địa chỉ làm việc hiện tại của ông Hoàng Trung. Chúng tôi đã làm văn bản xin xác nhận địa chỉ của ông Hoàng Trung tại Cơ quan công an nhưng công an không phối hợp để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Do không bổ sung được đơn khởi kiện đúng thời hạn, ngày 27/04/2021, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã trả lại đơn khởi kiện.

Mặc dù Công ty Anh & Em, luật sư đại diện của chúng tôi đã nhiều lần tới làm việc tại Phòng khám nha khoa Happy Smile của ông Hoàng Trung, có địa chỉ Tầng 01, căn 08, tòa A6, chung cư An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhưng theo thông tin của các cơ quan chức năng, địa chỉ này không có trên hệ thống quản lý. Mặt khác, ngày 14/4/2021, chúng tôi đã gửi công văn số 1404/2021/CV tới Sở Y Tế Hà Nội về việc đề nghị cung cấp thông tin cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám nha khoa Happy Smile thì nhận được câu trả lời như sau: “Sở Y Tế Hà Nội chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở kinh doanh tại địa chỉ tầng 1, căn 08, tòa A6, chung cư An Bình City, số 232 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội”.  

Có thể thấy, ông Hoàng Trung cố ý che giấu nơi ở và làm việc hiện tại, không phối hợp cung cấp thông tin cho Tòa án và các bên liên quan để giải quyết vụ việc; chưa kể tới hành vi hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật khám chữa bệnh. 

Ngày 07/05/2021, chúng tôi tiếp tục gửi đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (nơi có trụ sở của Nguyên đơn – Công ty Anh và Em) nhưng cũng chỉ nhận lại Thông báo chuyển đơn khởi kiện, Tòa án quận Cầu Giấy không tiếp nhận đơn của chúng tôi vì không có thẩm quyền giải quyết.

Do quá khó khăn trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, ngày 10/05/2021, Văn phòng luật sư Tinh Hoa Việt đã đại diện chúng tôi gửi Đơn kêu cứu tới Các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông về việc làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Hoàng Trung. Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp để thu thập thông tin về địa chỉ của ông Hoàng Trung nhưng đều thất bại. Chúng tôi chỉ còn cách “kêu cứu” các cơ quan thông tấn báo chí với sức mạnh của truyền thông, là tiếng nói của nhân dân có thể giúp chúng tôi làm sáng rõ. 

 

Sau khi đơn kêu cứu được phát hành, các cơ quan báo chí đã cử người tới phòng khám nha khoa Happy Smile để làm việc, thu thập thông tin sự việc từ ông Hoàng Trung:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh & Em ra Thông cáo báo chí này gửi tới Các Cơ quan Thông tấn báo chí truyền thông để làm rõ những hành vi sai phạm của ông Hoàng Trung và công khai thông tin vụ việc theo đơn này trên các phương tiện truyền thông. Rất mong công chúng có thể nhìn nhận vụ việc một cách khách quan, trên tinh thần minh bạch, công bằng và thượng tôn pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

¹ Để bảo mật thông tin hợp đồng theo thỏa thuận, chúng tôi chỉ cung cấp các văn bản này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có)

² Các thông tin được phép công khai xin vui lòng tham khảo tại liên kết: https://cloud.ane.vn/s/d6ctc3Gq9QNQ5iZ

³ Để bảo mật thông tin hợp đồng theo thỏa thuận, chúng tôi chỉ cung cấp các văn bản này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có)

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Xuân tài lộc phú quý - rút lì xì như ý Mùa 9

Tết này đừng bỏ lỡ cơ hội nhận lì xì 500$

#withlovefromanhem

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí