RADIO 4 DENTAL – CHUYÊN MỤC CHỈNH NHA SỐ 5 (PHẦN 1) – PHÂN TÍCH MẪU HÀM

PHÂN TÍCH MẪU HÀM

Phân thích mẫu hàm là đánh giá tổng quát nhất về kích thước của mẫu hàm.

Độ rộng mong muốn của cung hàm vùng răng cối nhỏ được tính theo công thức sau:

SI × 100 / 80Ước tính giá trị răng cối lớn (CMV: Calculated molar value). Độ rộng mong muốn của cung hàm tại vùng răng cối lớn được tính theo công thức:SI × 100 / 64Sự khác biệt giữa giá trị ước tính và giá trị thực đo được sẽ quyết định xem có cần nong rộng hàm hay không. Nếu giá trị đo được nhỏ hơn, cần nong rộng hàm.

Chỉ số Pont cho ta biết được một dấu hiệu tương đối về mức độ hẹp của cung răng trong trường hợp có sai khớp cắn cũng như mức độ nong rộng cần thiết để cung hàm có đủ kích thước cho răng sắp xếp đều đặn được

Gợi ý: Phân tích mẫu hàm

Hạn chế của phân thích mẫu hàm Pont

Răng cửa bên hàm trên là răng thường bị thiếu nhất trong khoang miệng

Răng cửa bên hàm trên thường thay đổi hình dạng như “răng hình chêm”

Phân tích này bắt nguồn từ việc phân tích mẫu hàm của người dân nước Pháp

Nó không cân nhắc đến vấn đề sai hình về xương.

Nó có thể hữu ích để biết được kích thước mong muốn của hàm trên, nhưng việc đạt được sự tương ứng về kích thước hàm dưới nhằm duy trì sự cân bằng khớp cắn càng khó hơn,

Chỉ số Pont không tính đến mối tương quan giữa răng và xương nâng đỡ, hoặc việc khó tăng kích thước xương hàm dưới.

Chúng ta nên ghi nhớ rằng hình dạng cung hàm trên và cung hàm dưới ban đầu của bệnh nhân nên được xem là hướng dẫn sau cùng về độ rộng cung hàm hơn là những giá trị sẽ đạt được bằng chỉ số Pont

 

Biên dịch bởi Bác sĩ Lương Thị Quỳnh Tâm

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty ANH & EM

Bài đăng lần đầu ngày: 28 Tháng Tư, 2020 @ 3:29 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí