RADIO 4 DENTAL SỐ 8.2 – QUYẾT ĐỊNH CHIỀU DÀI LÀM VIỆC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHÓP CUỐI CÙNG (PHẦN 2)

Tình trạng bệnh lý và vi sinh của tủy răng và mô quanh chóp là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc quyết định các yếu tố ở đâu, khi nào, tại sao và làm thế nào để xác định vị trí điểm chóp cuối cùng. Trong những trường hợp tủy sống, lành mạnh, hoặc tủy viêm không hồi phục mà chưa có vi khuẩn hay vi khuẩn chỉ nằm giới hạn trong buồn tủy, thì có hai quan điểm điều trị.

Biên dịch: Lương Thị Quỳnh Tâm

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty ANH & EM

Sharing is caring!

Nội dung chính

Bài viết mới
shares

Gửi tay khoan bảo dưỡng miễn phí