Máy hút trung tâm nha khoa giá bao nhiêu?

Máy hút trung tâm là một thiết bị nha khoa quan trọng với mỗi phòng khám nha khoa. Năm 1961, nhà sản xuất Durr Dental của Đức đã chế tạo ra hệ thống hút dịch nha khoa đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, hệ thống hút trung tâm đã trở nên phổ biến trong …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí