Chỉnh nha ( Phần 7): Giai đoạn răng hỗn hợp

Giai đoạn răng hỗn hợp Giai đoạn răng hỗn hợp là giai đoạn thấy được cả răng sữa và răng vĩnh viễn. Nó nằm trong độ tuổi từ 6 – 12. Hầu hết sai khớp cắn định hình trong suốt giai đoạn này. Giai đoạn này có thể được chia thành hai giai đoạn chuyển …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí