Mất 7 trải nghiệm người dùng sau khách sẽ quay lưng với bạn

Nỗi sợ hãi nhất của bất cứ người bán hàng nào là người dùng không chấp nhận sản  phẩm của họ dù tâm huyết và công sức họ bỏ ra lớn như thế nào. Yếu tố nào dẫn đến việc họ có sử dụng sản phẩm của mình? Cảm xúc chính là lý do cuối …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí