MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 1)

Kết quả điều trị nội nha và mở xoang tủy thành công hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố: 1) Làm sạch và tạo hình ống tủy 2) Khử khuẩn 3) Trám kín hệ thống ống tủy Mặc dù không thể quyết định được trong 3 nhân tố trên cái nào quan trọng nhất. …

Đọc tiếp

LÀM THẾ NÀO GÂY TÊ CHO BỆNH NHÂN NHA KHOA NHẸ NHÀNG HƠN?

Khi tới phòng khám để điều trị, bệnh nhân sẽ chỉ quan tâm gây tê nhẹ làm sao nhàng cho bệnh nhân chủ yếu đến 3 điều: – Có đau không? – Kết quả nhìn có đẹp không? – Và ăn nhai có khó chịu gì không? Người ta sẽ không biết là bạn đã …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí