Nứt & gãy chân răng ( Phần 1)

Do có nhiều kiểu gãy nứt chân răng khác nhau nên có vô số các biểu hiện và triệu chứng của nó, chẩn đoán nứt răng cũng gặp khó khăn. Mức độ của một vết nứt có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tiên lượng của răng. Vì vậy, cần kiểm tra vết nứt trước …

Đọc tiếp

Phân loại lâm sàng bệnh lý tủy và mô quanh chóp ( Phần 2)

Trong nhiều năm qua, người ta đã cố gắng phát triển phân loại về bệnh lý tuỷ và mô quanh chóp. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy không có sự tương ứng tuyệt đối giữa các dấu hiệu, triệu chứng với mô bệnh học của một tình huống lâm sàng. Bệnh lý mô quanh …

Đọc tiếp

Phân loại lâm sàng bệnh lý tủy và mô quanh chóp ( Phần 1)

Trong nhiều năm qua, người ta đã cố gắng phát triển phân loại về bệnh lý tủy và mô quanh chóp. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy không có sự tương ứng tuyệt đối giữa các dấu hiệu, triệu chứng với mô bệnh học của một tình huống lâm sàng. Những thuật ngữ được …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí