3 Cách tăng hiệu suất điều trị nha khoa ngay lập tức

Các Nha sĩ luôn tìm cách để tăng hiệu suất làm việc của bản thân

Trong 30 năm kinh nghiệm của tôi trong việc giúp các nha sĩ đạt được thực hành tối đa, tôi đã lập danh mục khoảng 250 cách khác nhau để tăng hiệu suất thực hành. Trong số 250 người đó, 42 người trong số họ sẽ tạo ra khoảng 80% mức tăng hiệu suất.

Trong khi triển vọng tăng hiệu suất lên 80% nghe có vẻ tuyệt vời và ý nghĩ phải thực hiện 42 chiến lược nghe có vẻ mệt mỏi. Các chiến lược khác nhau đòi hỏi mức độ thời gian và độ phức tạp khác nhau. Chính vì lợi ích về cả thời gian và sự tỉnh táo của bạn, tôi đã đưa 42 chiến lược đó xuống để tóm gọn lại còn ba chiến lược sẽ cho bạn kết quả rất nhanh.

Hãy xem xét các chiến lược sau đây để cải thiện ngay lập tức trong thực hành nha khoa của bạn.

Hãy chắc chắn rằng mọi người đều có một cuộc hẹn trước.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Đào tạo nhân viên lễ tân hướng dẫn mỗi bệnh nhân thời gian khám lần tiếp theo trước khi bệnh nhân rời khỏi phòng khám. Hãy nhớ rằng việc đưa bệnh nhân đến cuộc hẹn tiếp theo không dễ dàng như khi chỉ cần hỏi bệnh nhân khi nào họ muốn quay lại.

Trong một nghiên cứu của Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Levin, người ta thấy rằng hơn 50% phòng khám chỉ cần hỏi bệnh nhân khi họ muốn quay lại và 20% thậm chí không đề nghị đặt cuộc hẹn tiếp theo trừ khi điều trị cụ thể hoặc bệnh nhân yêu cầu. Điều đó có nghĩa là 70% bệnh nhân điều trị nha khoa không được tiếp cận đúng cách khi họ đến quầy lễ tân sau mỗi cuộc hẹn.

Bạn cần lưu ý rằng, khi yêu cầu bệnh nhân thực hiện cuộc hẹn tiếp theo, hãy nêu bật lợi ích của việc duy trì các cuộc hẹn và cho họ lựa chọn hai lần hẹn.

Thiết kế một quy trình xác nhận hiệu quả

Thực tế cho thấy răng phòng khám của bạn sẽ giảm 3% – 10% số lượng bệnh nhân hàng năm cho các lần hủy bỏ liệu trình khám chứa và hủy bỏ vào phút cuối. Một quy trình xác nhận hiệu quả có thể giúp kiềm chế những mất mát này.

Nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi về quá trình xác nhận cho thấy nhắn tin cung cấp kết quả tốt nhất. Thư thoại gia đình thường không được kiểm tra hoặc chỉ được nghe một nửa.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng quy trình xác nhận nhắn tin ngay sau khi bệnh nhân rời khỏi văn phòng, hai tuần trước cuộc hẹn, hai ngày trước cuộc hẹn (yêu cầu xác nhận) và hai giờ trước cuộc hẹn. Một số người có thể xem điều này là quá mức nhưng chúng tôi khuyên khách hàng rằng tỷ lệ hủy bỏ buổi hẹn vào phút cuối của họ phải dưới 1% và sử dụng quy trình này có thể giúp bạn đạt được điều đó trong vòng 90 ngày.

Chẩn đoán nha khoa toàn diện trên mỗi bệnh nhân mới

Hầu hết các điều trị có bệnh nhân mới nhìn thấy vệ sinh đầu tiên và sau đó nha sĩ thực hiện kiểm tra năm phút vào cuối cuộc hẹn. Tuy nhiên, chúng tôi đào tạo các nhân viên trong phòng khám đưa bệnh nhân mới trên 30 tuổi trực tiếp đến bác sĩ để khám theo 5 giai đoạn bao gồm: khám răng định kỳ, răng, thẩm mỹ, cấy ghép và khám khớp. Khi điều này được thực hiện, chúng tôi thấy rằng hiệu suất điều trị tăng cho bệnh nhân mới gần như ngay lập tức.

Bằng cách tập trung vào việc đảm bảo mọi bệnh nhân đều có một cuộc hẹn, xác nhận hiệu quả các cuộc hẹn đó và cung cấp một bài kiểm tra qua năm giai đoạn cho tất cả các bệnh nhân mới, bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tăng năng suất của thực hành.

Roger Levin, DDS

Bài đăng lần đầu ngày: 22 Tháng Tám, 2019 @ 4:00 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí