Giải phẫu ống tuỷ của răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới – những ý nghĩa và khuyến cáo lâm sàng

Trong thập kỉ gần đây, lĩnh vực nội nha đã kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, dụng cụ và vật liệu mới, như sử dụng kính hiển vi, xquang kỹ thuật số, Cone Beam CT, trâm quay bằng NiTi, dụng cụ âm thanh và siêu âm và hệ thống rửa ống tuỷ mới. Tuy …

Đọc tiếp

MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 1)

Kết quả điều trị nội nha và mở xoang tủy thành công hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố: 1) Làm sạch và tạo hình ống tủy 2) Khử khuẩn 3) Trám kín hệ thống ống tủy Mặc dù không thể quyết định được trong 3 nhân tố trên cái nào quan trọng nhất. …

Đọc tiếp

MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 4)

Răng cối lớn một hàm dưới Mở xoang tủy nhìn chung răng cối lớn một hàm dưới có 2 chân phân biệt hình tròn hay thường là elip, ống tủy ở chân xa (hình 11.106) và 2 ống tủy ở chân răng gần. Trong 90% trường hợp chúng đổ ra 2 lỗ chóp khác nhau …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí