GIẢI PHẪU ỐNG TỦY

Các nhà lâm sàng cần phải làm quen với các đường đi khác nhau của ống tủy đến chóp răng. Hệ thống ống tủy rất phức tạp, và các ống tủy có thể phân nhánh, chia ra và nối lại. Hệ thống ống tủy được Weine chia làm bốn loại cơ bản. Các nhà nghiên cứu khác sử dụng các răng đã được làm sạch. Trong đó hệ thống ống tủy được nhuộm bằng hematoxylin. Họ nhận thấy rằng hệ thống ống tủy phức tạp hơn nhiều

Người ta đã xác định được tám loại hình thể của ống tủy như sau:

Gợi ý: Giải phẫu ống tủy (Phần 1)

giải phóng ống tủy, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

– Loại 1: Một ống tủy đi từ buồng tủy tới chóp răng (1).

– Loại 2: Hai ống tủy riêng biệt đi từ buồng tủy và hợp lại ở chóp răng rồi đổ ra tại một lỗ chóp (2-1).

– Loại 3: Một ống tủy đi từ buồng tủy và chia đôi ở chân răng; hai ống tủy này sau đó hợp nhất lại tạo thành một ống tủy (1-2-1).

– Loại 4: Hai ống tủy riêng biệt đi từ buồng tủy tới chóp răng (2).

– Loại 5: Một ống tủy đi từ buồng tủy và chia ra làm hai ống tủy ở gần chóp, hai ống tủy này đổ ra hai lỗ chóp khác nhau (1-2).

– Loại 6: Hai ống tủy riêng biệt đi từ buồng tủy và hợp lại với nhau ở giữa chân răng, sau đó chúng lại chia làm hai ống tủy riêng biệt ở vùng gần chóp răng (2-1-2).

– Loại 7: Một ống tủy đi từ buồng tủy, tách ra thành hai ống tủy và rồi hợp lại ở vùng giữa chân răng, cuối cùng lại tách ra làm hai ống tủy riêng biệt ở vùng gần chóp răng (1-2-1-2).

– Loại 8: Ba ống tủy riêng biệt đi từ buồng tủy đến chóp răng (3).

Nguồn: Kenneth M. Hargreaves, Stephen Cohen. “Cohen’s Pathways of the pulp”

#524

 

Bài đăng lần đầu ngày: 2 Tháng Tư, 2018 @ 7:29 sáng

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí