Giải phẫu xương hàm dưới

Xương hàm dưới là một cấu trúc chung trong tổng thể cấu trúc giải phẫu vùng Đầu-Mặt-Cổ. Xương hàm dưới mang các răng hàm dưới và có vài trò quan trong trong việc ăn nhai, giao tiếp và tạo hình thể khuôn mặt. Dưới đây là hình xương hàm dưới nhìn từ nhiều góc độ với các mốc giải phẫu đã được dịch sang tiếng Việt

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Lỗ thần kinh hàm dưới ( Lỗ gai Spix )

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xương hàm dưới nhìn từ phía sau

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xương hàm dưới ở trẻ sơ sinh

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xườn hàm dưới ở trẻ em

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xương hàm dưới ở người trưởng thành

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xương hàm dưới ở người già

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Xương hàm dưới-Nơi bám của các cơ mặt

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Bài đăng lần đầu ngày: 11 Tháng Sáu, 2019 @ 5:09 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí