Hình ảnh lâm sàng ca CBCT

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Máy CBCT 3in1 (Pano, Cepha, Cone Beam 3D) tại trung tâm dịch vụ nha si. Chất lượng hình ảnh của trung tâm được các nha sĩ đánh giá rất cao.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Viết một bình luận

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí