Video bài giảng nội nha 04 – Kỹ thuật bơm rửa ống tuỷ

https://www.youtube.com/watch?v=MYErC3ZT_8o

Bài đăng lần đầu ngày: 20 Tháng Tám, 2018 @ 6:05 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí