RADIO 4 DENTAL SỐ 7.1 – SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN: MỘT NGHỆ THUẬT DỰA TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC KHOA HỌC (PHẦN 1)

Chín nguyên tắc khoa học đã được đề ra để bảo đảm thành công về cơ học, sinh học và thẩm mỹ cho việc sửa soạn răng làm mão toàn diện. Các nguyên tắc trong bài báo này có thể giúp nha sĩ thiết kế, đánh giá và biến đổi việc sửa soạn răng hay mài cùi cho mão toàn diện để bảo đảm thành công trên lâm sàng cho việc điều trị các răng chưa mài hay đã được mài sẵn.

Trong chương trình Radio 4 Dental ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc sự hội tụ về phía mặt nhai.

 

Nội dung được dịch từ: “Tooth Preparation for Complete Crowns: An Art Form Based On Scientific Principles”

Biên dịch: Nguyễn Thị Bích Thủy

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty Đầu tư Phát triển Anh & Em

Sharing is caring!

Nội dung chính

Bài viết mới
shares

Gửi tay khoan bảo dưỡng miễn phí