RADIO 4 DENTAL SỐ 7.1 – SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN: MỘT NGHỆ THUẬT DỰA TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC KHOA HỌC (PHẦN 1)

SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN: MỘT NGHỆ THUẬT DỰA TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC KHOA HỌC

Chín nguyên tắc khoa học đã được đề ra để bảo đảm thành công về cơ học, sinh học và thẩm mỹ cho việc sửa soạn răng làm mão toàn diện. Các nguyên tắc trong bài báo này có thể giúp nha sĩ thiết kế, đánh giá và biến đổi việc sửa soạn răng hay mài cùi cho mão toàn diện để bảo đảm thành công trên lâm sàng cho việc điều trị các răng chưa mài hay đã được mài sẵn.

Trong chương trình Radio 4 Dental ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc sự hội tụ về phía mặt nhai.

Gợi ý: RADIO 4 DENTAL SỐ 7.2 – SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN (PHẦN 2)

Tắc mài cùi răng:

  1. Sự hội tự về phía mặt nhai

Hay hai hội tụ mặt bên đã mài đối diện nhau, một trong những khía cạnh đầu tiên cho việc mài cùi răng mão toàn diện.

Năm 1923, sự hội tụ của các mặt xung quanh nên từ 2 – 5 độ, nhưng hơn 30 năm sau nghiên cứu này mới được nghiên cứu tường tận.

năm 1955, thí nghiệm qua các mão hội tự về phía mặt nhai khác nhau vào răng khi đã được gắn xi măng, ông ghi nhận giá trị lưu giữ ở lực căng tối đa ở cùi răng bằng 5 độ, ủng hộ cho khuyến cáo từ 2 – 5 độ trước đây.

Hơn nữa nhiều tác giả khác đã đề nghị khác về góc hội tụ về phía mặt nhai từ 2 – 6 độ. nhiều tác giả khác đã ủng hộ góc hội tụ từ 2 – 6 độ trước đây.

Nhiều nha sĩ cho rằng đã tạo được nhiều góc hội tụ phù hợp với góc tối tiểu được khuyến cáo là 2 – 6 độ, tuy nhiên việc đánh giá khách quan trên những răng khác nhau rất quan trọng.

Trên lấ sàng chỉ thấy rằng quá trình hàm nhai góc hội tụ đã tạo thành, vì thế trong khi mài cùi người ta khuyên dùng gương để nhìn mặt ngoài và mặt trong.

Tài liệu nha khoa tạo góc hội tụ lớn hơn, tạo những yếu tố phụ để chống lại sự bật rút của phục hồi.

Thứ nhất: cùi răng có các hộị tụ lớn hơn cùi răng phía trước.

Thứ hai: cùi răng phía dưới có độ hội tự về phía mặt nhai nhiều hơn cùi răng phía trên.

Thứ ba: cùi răng có độ hội tụ mặt nhai lớn nhất.

Thứ tư: cùi răng phía dưới có mặt ngoài trong có độ hội tụ hơn các mặt gần xa

Thứ năm:  răng trụ của cầu răng được mài về phía mặt nhai được mài lớn hơn những mão riêng rẽ

Thứ sáu: nhìn bằng  1 mắt sẽ thấy điểm hội tụ về phía mặt nhai so với nhìn bằng 2 mắt.

 

 

Nội dung được dịch từ: “Tooth Preparation for Complete Crowns: An Art Form Based On Scientific Principles”

Biên dịch: Nguyễn Thị Bích Thủy

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty Đầu tư Phát triển Anh & Em

Bài đăng lần đầu ngày: 27 Tháng Tư, 2020 @ 9:24 sáng

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí