RADIO 4 DENTAL SỐ 7.6 – SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN (PHẦN 6)

Chín nguyên tắc khoa học đã được đề ra để bảo đảm thành công về cơ học, sinh học và thẩm mỹ cho việc sửa soạn răng làm mão toàn diện. Các nguyên tắc trong bài báo này có thể giúp nha sĩ thiết kế, đánh giá và biến đổi việc sửa soạn răng hay mài cùi cho mão toàn diện để bảo đảm thành công trên lâm sàng cho việc điều trị các răng chưa mài hay đã được mài sẵn.

Gợi ý: SỬA SOẠN RĂNG CHO MÃO TOÀN DIỆN (PHẦN 1)

Trong chương trình Radio 4 Dental ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về nguyên tắc số 8 và số 9.

Nguyên tắc số 8: Hình thể góc cạnh

Góc cạnh tạo thành khi các mặt của cùi răng gặp nhau, góc cạnh sắc nhọn về tâọ trung stress nên phải mài cùi để tưng sự bền vững, có thể ảnh hưởng đến độ bền của phục hồi toàn sứ, việc làm tròn góc với mã kim loại và sứ kim loại mục đích làm thuận lợi hơn với thủ thuật của labo có sự tối ưu cho phục hình hơn là sự bền vững.

Làm tròn góc cạnh cùi răng thuận lợi hơn cho việc đổ mẫu hàm và bao bọc mẫu sát không có bọt khí, những bọt khí này sẽ cản trở hoàn toàn lắp hoàn toàn của phục hồi.

Nguyên tắc số 9: Kết cấu bề mặt

Hai nghiên cứu cho biết sự lắng của cùi răng là bờ phục hồi sát hơn tốt hơn,

Làm lắng cùi răng cũng có sự hiệu quả cho sự lưu giữ nhưng có thể liên quan đến loại xi măng gắn được dùng hai nghiên cứu đã chứng tỏ sự thô nhám đã tăng sự lưu giữ khi dùng ximăng phát kẽm.

 

Nội dung được dịch từ: “Tooth Preparation for Complete Crowns: An Art Form Based On Scientific Principles”

Biên dịch: Nguyễn Thị Bích Thủy

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty Đầu tư Phát triển Anh & Em

Bài đăng lần đầu ngày: 27 Tháng Tư, 2020 @ 11:45 sáng

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí