SERIES TỰ HỌC CHỈNH NHA: ĐẶT CHUN TÁCH KHE, GẮN KHÂU, GẮN MẮC CÀI, BUỘC CHUN, LIGATURE.

Bạn đã có bệnh nhân của mình. Hãy lấy ý kiến của người hướng dẫn bạn, để có thể ngay lập tức bắt đầu 1 ca chỉnh nha. Đây là những kiến thức lâm sàng đầu tiên bạn phải biết để tiến hành trên bệnh nhân. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những điều …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí