KHÁM LÂM SÀNG

I.KHÁM TỔNG QUÁT Bắt đầu khám tổng quá lâm sàng ngay lần hẹn đầu tiên bệnh nhân đến phòng mạch. Cần thực hiện một đánh giá sứa khoẻ chung trên bệnh nhân. Bác sĩ nên quan sát dáng đi, khuôn mặt, vóc dáng của bệnh nhân. Chiều cao và cân nặng được ghi lại để đánh …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí