HỆ THỐNG ỐNG TỦY

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG ỐNG TỦY Ống tủy phụ là ống tủy nhỏ đi từ tủy răng đổ ra ngoài mô nha chu theo hướng ngang hoặc dọc hoặc hướng bên. + Có 74% các trường hợp tìm thấy ống tủy phụ ở 1/3 chóp răng, 11% ở 1/3 giữa và 15% ở …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí