Mở xoang tủy và cấu trúc giải phẫu trong nội nha (phần 2)

Các giai đoạn trong việc mở xoang tủy Có 3 giai đoạn trong mở xoang tủy là giai đoạn xuyên qua, giai đoạn mở rộng, và giai đoạn hoàn tất. Giai đoạn xuyên qua Dùng mũi khoan kim cương tròn với tay khoan siêu tốc (hình 11.15) để đi xuyên qua trần buồng tủy vào […]

Read more

Thử nghiệm tủy răng

Thử nghiệm tuỷ liên quan đến quá trình phát hiện đáp ứng của các tế bào thần kinh cảm giác của tuỷ răng. Thử nghiệm kích thích răng bằng nhiệt hoặc điện nhằm thu được đáp ứng chủ quan của bệnh nhân (chẳng hạn như nhằm xác định xem liệu thần kinh tuỷ răng có thực […]

Read more

Series tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 2)

Tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 2). Phân tích các phim Cephalometric – Phân tích răng, các tình trạng của phim và các kỹ thuật khu đọc phim.

Read more

Sự dịch chuyển ống tủy trong điều trị nội nha

Sự dịch chuyển ống tủy khi sửa soạn ống tủy cong là việc khó tránh khỏi trong điều trị nội nha, dù cho ta có sử dụng kỹ thuật sửa soạn nào hay loại dụng cụ nào chăng nữa. Về mặt nguyên tắc, dịch chuyển ống tủy có thể dẫn đến (1) việc không làm sạch hoàn toàn ống tủy, để lại mùn ngà và các vi khuẩn, (2) việc lấy đi nhiều mô ngà lành sẽ làm giảm khả năng đề kháng nứt – gãy chân răng, (3) làm mất tính toàn vẹn của chân răng, chẳng hạn như thủng thành chân răng. Hầu hết dụng cụ quay Niti giúp sửa soạn vùng chóp tốt hơn là dụng cụ tay bằng thép không rỉ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của sự di chuyển ống tủy và kết quả lâm sàng.

Read more