PHẪU THUẬT TRONG CHỈNH NHA (P1) – PHẪU THUẬT MÔ MỀM

Phẫu thuật mô mềm là tất cả các thủ thuật kết hợp với chỉnh nha cần lên kế hoạch cẩn thận. Phân tích chi tiết trên lâm sàng, x quang và mẫu hàm cần thiết cho hầu hết các thủ thuật nếu muốn đạt được một kết quả ổn định và tiên đoán được. VAI …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí