Virus corona không chỉ được tìm thấy trong nước bọt, số liệu thống kê của NIH (National Institutes of Health) cho thấy chúng có thể tồn tại tới 3 ngày trên các vật phẩm và thép không gỉ , 4 giờ trên bề mặt đồng và tối đa 3 giờ lơ lửng trong một màn sương mịn. Nha sĩ cần phải thực hiện ngay những điều sau để giảm nguy cơ tiếp xúc với COVID- 19 khi làm việc.