RĂNG CỬA HÀM DƯỚI 2 ỐNG TỦY

Răng cửa hàm dưới thường được cho là chỉ có 1 ống tủy. Ít ai biết rằng có 40 – 45% các răng cửa hàm dưới có 2 ống tủy. (Tức là 2 răng thì sẽ có 1 răng có 2 ống tủy). Thường khi có 2 ống tủy thì chúng sẽ gặp nhau tại …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí