Series tự học chỉnh nha: Trình tự dây chung chuẩn

Để có 1 Case chỉnh nha hoàn hảo thì việc đi dây cung phải chính xác. Nhưng làm sao để biết ta có đi chính xác hay không? Trong Series tự học chỉnh nha hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trình tự dây cung chuẩn. 

Series tự học chỉnh nha: nhổ răng hay không?

Đến với  seris tự học chỉnh nha phần này chúng ta sẽ cùng phân tích xem có nên hay không nên nhổ răng khi tiến hành 1 case chỉnh nha. Trong chẩn đoán Edgewise, cung răng dưới được xem là cung GIỚI HẠN, là chìa khóa của quyết định có nhổ răng hay không. Chúng …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí