Khi các phòng khám nha khoa biết chỉ số phát triển của họ thì chắc chắn phòng khám sẽ phát triển hơn nữa. Nhưng làm thế nào để họ làm điều đó? Dưới đây là 5 chỉ số Nha sĩ hàng đầu nên xem xét để theo dõi trong quá trình thực hành nha khoa. […]