20 nguyên tắc cơ bản trong chiếu chụp CBCT

Quy tắc trong sử dụng CBCT
Quy tắc trong sử dụng CBCT
1. Việc chiếu chụp CBCT không được phép thực hiện. Trừ khi tiền sử và khám lâm sàng đã được thực hiện.
2. Việc chụp CBCT chỉ được thực hiện khi xác định được lợi ích (của việc chụp CBCT) lớn hơn rủi ro mà nó gây ra.
3. Việc chụp CBCT thực hiện khi nó có bổ sung thêm thông tin mới trong khám và điều trị.
4. CBCT không nên lặp lại ‘thường xuyên’ trên một bệnh nhân mà chưa thực hiện đánh giá rủi ro / lợi ích mới.
5. Khi nhận giới thiệu từ các nha sĩ khác để khám, chụp với CBCT, nha sĩ giới thiệu phải cung cấp đầy đủ thông tin lâm sàng (kết quả tiền sử và kiểm tra) để cho phép Người hành nghề CBCT thực hiện quy trình.
6. Chỉ sử dụng CBCT khi không thể trả lời đầy đủ câu hỏi về hình ảnh nào được yêu cầu bằng chụp X quang thông thường (truyền thống) với liều thấp hơn.
7. Hình ảnh CBCT phải được đánh giá lâm sàng kỹ lưỡng (‘Dưới dạng một báo cáo X quang’) của toàn bộ tập dữ liệu hình ảnh
Khi cần đánh giá mô mềm đối với bệnh nhân, thiết bị thích hợp để sử dụng nên là máy CT y tế thông thường hoặc MRI thay vì sử dụng CBCT.
8. Các thiết bị CBCT phải cung cấp lựa chọn kích thước thể tích (FOV) và khi chụp phải sử dụng loại kích thước nhỏ nhất tương thích với tình trạng lâm sàng để tác động ít liều bức xạ hơn cho bệnh nhân.
9. Trong trường hợp thiết bị CBCT cung cấp nhiều lựa chọn độ phân giải, độ phân giải tương thích với chẩn đoán đầy đủ và liều thấp nhất có thể đạt được phải được sử dụng.
10. Phải thiết lập và thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng cho từng cơ sở CBCT, bao gồm cả thiết bị, kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng.
11. Phải luôn sử dụng công cụ hỗ trợ định vị chính xác (các điểm đánh dấu bằng chùm ánh sáng laser).
12. Tất cả các thiết bị CBCT mới lắp đặt phải được kiểm tra và nghiệm thu chi tiết trước khi sử dụng để đảm bảo rằng việc bảo vệ bức xạ cho nhân viên, dân chúng và bệnh nhân là tối ưu.
13. Thiết bị CBCT nên được kiểm tra định kỳ thường xuyên s để đảm bảo rằng việc bảo vệ bức xạ, đối với cả người thực hành / cơ sở và bệnh nhân, không bị suy giảm đáng kể
14. Để bảo vệ nhân viên khỏi thiết bị CBCT, các hướng dẫn chi tiết trong Phần 6 của tài liệu Ủy ban Châu Âu ‘Bảo vệ Bức xạ 136.
15. Hướng dẫn Châu Âu về Bảo vệ an toàn Bức xạ trong X quang nha khoa ‘cần được tuân thủ.
16. Tất cả những người tham gia sử dụng CBCT phải được đào tạo đầy đủ về lý thuyết và thực hành cho mục đích thực hành X quang và có năng lực liên quan về bảo vệ an toàn bức xạ.
17. Cần phải có chương trình và kế hoạch đào tạo liên tục sau khi có trình độ chuyên môn, đặc biệt khi các thiết bị hoặc kỹ thuật CBCT mới được đưa vào sử dụng.
18. Các nha sĩ chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất CBCT trước đây chưa nhận được ‘đào tạo lý thuyết và thực tiễn đầy đủ’ sẽ phải trải qua một giai đoạn đào tạo lý thuyết và thực tiễn bổ sung mà đã được xác nhận bởi một tổ chức học thuật (Trình độ Đại học hoặc tương đương). Trong trường hợp trình độ chuyên gia trong nước có chứng nhận DMFR, việc thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo CBCT cần phải bao gồm cả DMF và bác sĩ X Quang
19. Đối với các hình ảnh CBCT dento-alveolar, cấu trúc nâng đỡ của nó, hàm dưới và hàm trên lên đến sàn của mũi (ví dụ: FOV 8cm x 8cm hoặc nhỏ hơn), đánh giá lâm sàng (‘báo cáo chụp X quang’) phải được thực hiện bởi Bác sĩ X quang có chứng chỉ DMF được đào tạo đặc biệt hoặc, nếu điều này là không thể thực hiện được, thì phải là bác sĩ nha khoa đa khoa được đào tạo đầy đủ.
20. Đối với các lĩnh vực nhỏ không phải là CBCT dento-alveolar (ví dụ xương thái dương) và tất cả hình ảnh CBCT sọ não (trường nhìn mở rộng ra ngoài răng, cấu trúc nâng đỡ của chúng, hàm dưới, bao gồm cả TMJ và hàm trên đến sàn mũi), đánh giá lâm sàng (‘báo cáo X quang’) phải được thực hiện bởi Bác sĩ X quang có chứng chỉ DMF được đào tạo đặc biệt hoặc bởi Bác sĩ X quang lâm sàng (Bác sĩ X quang y tế).

Bài đăng lần đầu ngày: 13 Tháng Tám, 2021 @ 4:04 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí