CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ MÁNG NHAI: TẠI SAO, NHƯ THẾ NÀO, KHI NÀO?

Jean-Philippe RE*, Cyrille CHOSSEGROS**, Amine El ZOGHBY***, JeanFrançois CARLIER, Christophe PEREZ*, Jean-Daniel ORTHLIEB* * Khoa khớp cắn học, Trường phẫu thuật nha khoa Marseille ** Khoa Hàm mặt và phẫu thuật hàm mặt- Bệnh viện Timone- Marseille *** Khoa Nha Đại học Saint-Joseph- Liban TÓM TẮT Thường được sử dụng vào cuối pha điều trị, …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí