Điều trị Nội Nha – Tạo hình và làm sạch ống tủy không phức tạp về giải phẫu

Trong các case điều trị nội nha, nhiều khi hình ảnh X-quang ban đầu của một ống tủy có thể cho thấy ống tủy đó sẽ dễ điều trị, nhưng nên nhớ rằng, bạn không nên coi thường bất kỳ case nào. Các khó khăn có thể phát sinh trong quá trình điều trị bất …

Đọc tiếp

MÁY CHỤP PHIM TOÀN CẢNH

Nhiều công ty sản xuất máy chụp phim toàn cảnh kỹ thuật số với chất lượng nền hình ảnh cao. Các hãng Morita Veraview IC5 HD( @J. Morita Mfg Corporation), Othoralix 8500 (KaVo Dental Corp.,Gendex Dental Systems, Lake Zurich, Ill. [ Fig. 11-9 ] ), the Proline XC (Planmeca Oy, Helsinki, Finland [ Fig. 11-10 …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí