Trong thực hành nha khoa là người lãnh đạo, bạn có kiểm soát được mọi thứ không?

Trong thực hành nha khoa là người lãnh đạo, bạn có kiểm soát được mọi thứ không? Tiến sĩ Roger Levin nói rằng: “Nhiều Nha sĩ tin rằng họ đang kiểm soát được thực hành Nha khoa của mình”. Nhưng họ thực sự cần phải tự hỏi một vài câu hỏi và xem xét kỹ …

Đọc tiếp

NHẬN XÉT TỪ BỆNH NHÂN: TỐT, XẤU VÀ VIRAL.

Trong thời đại Truyền thông xã hội và truyền thông truyền miệng lên ngôi, nhận xét từ bệnh nhân trở thành yếu tố “quyền năng”, có thể đưa nha khoa của bạn đến hàng nghìn người, nhưng cũng có thể khiến cả bộ máy của bạn khốn đốn. Sức mạnh hay điểm yếu, nếu muốn …

Đọc tiếp

Khóa đào tạo nội bộ đặc biệt do chính ngài Matoba kĩ sư phát minh máy nội nha Tri Auto ZX2 Morita

Khóa đào tạo nội bộ đặc biệt do chính ngài Matoba kĩ sư phát minh máy nội nha Tri Auto ZX2 Morita Với mong muốn giúp Bác sĩ thực hiện dễ dàng và thành công mọi ca nội nha để thu tốt hơn, ngày 15/7/2019 ngài Matoba và ngài Osahide của hãng Morita đã đến …

Đọc tiếp

NHẬN XÉT TỪ BỆNH NHÂN: TỐT, XẤU VÀ VIRAL.

Trong thời đại Truyền thông truyền miệng – VOMM lên ngôi, nhận xét từ bệnh nhân trở thành yếu tố “quyền năng”, có thể đưa nha khoa của bạn đến hàng nghìn người, nhưng cũng có thể khiến cả bộ máy của bạn khốn đốn. Sức mạnh hay điểm yếu, nếu muốn phát triển, nha …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí