Bài giảng nội nha số 02

Xác định chiều dài làm việc trong điều trị nội nha

https://www.youtube.com/watch?v=-Zl9g1OH7UU

Bài đăng lần đầu ngày: 20 Tháng Tám, 2018 @ 6:03 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí