Chỉnh nha ( Phần 13): NHỮNG MỐC CÓ Ở HAI BÊN

NHỮNG MỐC CÓ Ở HAI BÊN

Orbitale (Or) là điểm nằm ở vị trí thấp nhất trên xương ổ mắt. Trên phim cephalogram theo chiều trước sau, mỗi điểm nằm riêng biệt nhau nhưng trên phim cephalogram mặt bên thì đường viền xương ổ mắt trùng nhau. Thông thường, điểm thấp nhất trên đường trung bình của xương ổ mắt được dùng để xác định mặt phẳng Frankfort.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Gonion (Go) là điểm nằm ở vị trí sau nhất và thấp nhất ở góc xương hàm dưới. Nó có thể được xác định bằng cách xem xét thông thường hoặc bằng cách chia đôi góc tạo bởi đường giao nhau của cành đứng và cành ngang xương hàm dưới, cho đường phân giác góc này cắt đường viền xương hàm dưới.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Condylion (Co) là điểm sau nhất và trên nhất ở lồi cầu xương hàm dưới.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Articulare (Ar) Giao điểm của mặt dưới nền sọ và mặt sau của cổ lồi cầu xương hàm dưới. Articulare được sử dụng một cách có hệ thống cùng với Condylion khi điểm này không nhìn thấy rõ. Sự thay đổi của vị trí lồi cầu sẽ làm điểm Artculare dịch chuyển.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Pterygomaxillary Fissure (Ptm) Có một hình ảnh có hình giọt nước, bóng phía trước là mặt sau của lồi cùng xương hàm trên. Điểm Ptm là giao của biên giới phía dưới của lỗ tròn với thành sau của khe chân bướm hàm.

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Porion (Po) Đỉnh của ống tai ngoài. Đôi khi do khó xác định porion nên sử dụng đỉnh của bóng thanh tai, điểm này được gọi là “machine porion”

, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

Điểm Xi

Điểm nằm ở trung tâm dạng hình học của cành đứng xương hàm dưới. Vị trí của Xi được xác định thông qua Po – Or (FH) và vuông góc với PT (PTV), cần thực hiện những bước sau:

  1. Vẽ mặt phẳng vuông góc với FH và PTV
  2. Mặt phẳng này chứa những tiếp tuyến đi qua các điểm R1, R2, R3, R4 trên các cạnh của cành đứng xương hàm dưới.
  3. Mặt phẳng này tạo thành một hình chữ nhật bao quanh cành đứng xương hàm dưới.
  4. Điểm Xi nằm ở trung tâm của hình chử nhật, trùng với giao điểm của hai đường chéo.
, Công ty Anh & Em | J. Morita Việt Nam

R1 – Mandible (R1)

R1 là điểm sâu nhất nằm trên đường biên giới phía trước của cành đứng xương hàm dưới, nằm ở vị trí một nửa khoảng cách giữa đường cong phía trên và dưới.

R2 – Mandible (R2)

R2 là điểm nằm ở biên giới phía sau của cành đứng xương hàm dưới.

R3 – Mandible (R3)

R3 là điểm nằm ở trung tâm và thấp nhất rãnh xích-ma của cành đứng xương hàm dưới.

R4 – Mandible (R4)

R4 là điểm nằm ở biên giới phía dưới cành đứng xương hàm dưới, thẳng góc với trung tâm rãnh xích-ma.

Nguồn: bác sĩ Lương Thị Quỳnh Tâm

Bài đăng lần đầu ngày: 29 Tháng Mười Một, 2017 @ 11:14 sáng

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí