Bảo dưỡng tay khoan nhanh Morita

Cách bảo dưỡng tay khoan nhanh

Đóng vai trò giúp đỡ các Bác sĩ, tay khoan nhanh thường được sử dụng trong các trường hợp tạo xoang, mài cùi răng, cắt răng hay cầu răng giả. Với việc làm việc trong môi trường nước bọt và máu dịch như vậy, một số trường hợp tay khoan xảy ra tình trạng hút …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí