5 Chỉ tiêu chí nha khoa cần quan tâm để quản lý và nâng cao lợi nhuận nha khoa

Nhu cầu của khách hàng liên tục thay đổi. Họ có thể sẵn sàng chi trả cao hơn, cũng có thể từ bỏ bạn để tìm đến một thương hiệu khác đáp ứng nhu cầu của họ. Điều này dẫn đến sự thay đổi trong lợi nhuận nha khoa của phòng khám. Bạn muốn kiểm …

Đọc tiếp

Chiến lược đơn giản để cải thiện danh tiếng trực tuyến của Nha sĩ

Điều quan trọng đối với các Nha sĩ là thường xuyên theo dõi (đánh giá) danh tiếng trực tuyến của họ để những người tìm kiếm một nha sĩ mới sẽ tìm thấy những đánh giá chung tích cực. Dưới đây là chia sẻ của Kyle Roderick Hornby về cách làm thế nào anh ta …

Đọc tiếp

Những điều quản lý phòng khám nha khoa cần chú tâm

Những điều quản lý phòng khám nha khoa cần chú tâm Là giám đốc điều hành phòng khám nha khoa, các nhà quản lý đóng một vai trò quan trọng trong thực hành. Michael Cruz nói rằng giống như những người điều hành công ty lớn, các nhà quản lý phòng khám nên hướng dẫn …

Đọc tiếp

Phát triển nha khoa dựa trên dữ liệu số

Phát triển nha khoa dựa trên dữ liệu, khám phá biên giới dữ liệu mới trong chăm sóc sức khỏe răng miệng. Chúng tôi sẽ kiểm tra các thiết bị đang thu thập dữ liệu và cách sử dụng dữ liệu này để cải thiện kết quả. Trong phần đầu tiên này, chúng tôi kiểm …

Đọc tiếp

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí