Thử nghiệm tủy răng

Thử nghiệm tuỷ liên quan đến quá trình phát hiện đáp ứng của các tế bào thần kinh cảm giác của tuỷ răng. Thử nghiệm kích thích răng bằng nhiệt hoặc điện nhằm thu được đáp ứng chủ quan của bệnh nhân (chẳng hạn như nhằm xác định xem liệu thần kinh tuỷ răng có thực …

Đọc tiếp

Vô trùng trong phẫu thuật răng miệng và nhổ răng (phần 1)

Nhiễm trùng là một vấn đề lớn trong phẫu thuật, mặc dù cho đến nay đã có nhiều tiến bộ đáng kể về kỹ thuật phẫu thuật, về vi trùng học,… nhưng nhiễm trùng vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều mức độ trầm trọng khác nhau. Năm 1867, Louis Pasteur khám phá ra vi …

Đọc tiếp

Series tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 1)

Để định vị các điểm trên phim sọ nghiêng, chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm để hỗ trợ đo phim: phần mềm DentalCAD. Đây là một phần mềm tương đối đơn giản, cho kết quả “đủ dùng” để chúng ta có thể nhanh chóng thực hiện đo đạc và chẩn đoán trên phim.

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí