Mở xoang tủy và cấu trúc giải phẫu trong nội nha (phần 2)

Các giai đoạn trong việc mở xoang tủy Có 3 giai đoạn trong mở xoang tủy là giai đoạn xuyên qua, giai đoạn mở rộng, và giai đoạn hoàn tất. Giai đoạn xuyên qua Dùng mũi khoan kim cương tròn với tay khoan siêu tốc (hình 11.15) để đi xuyên qua trần buồng tủy vào […]

Read more

Xác định chiều dài làm việc trong điều trị nội nha

Trong điều trị nội nha, để có 1 ca điều trị thành công thì điều kiện đầu tiên là Bác sĩ phải xác định chính xác vị trí của chóp răng. Nhưng làm sao để xác định được chính xác chiều dài làm việc và những đặc điển gì tác động đến quá trình này, […]

Read more