Điều Trị Nội Nha Lại: Đạt Tới Thành Công Trong Lần Điều Trị Thứ Hai

Điều trị tủy đã được chỉ ra là có tỉ lệ thành công 92%.[1] Tuy nhiên, vì những phương pháp nghiên cứu đã bước đến mức luận chứng cao hơn, các nhà lâm sàng phải tin vào bằng chứng tốt nhất hiện có để hiểu rõ những kết quả điều trị được kỳ vọng. Mức …

Đọc tiếp

PHẪU THUẬT TRONG CHỈNH NHA (P1) – PHẪU THUẬT MÔ MỀM

Phẫu thuật mô mềm là tất cả các thủ thuật kết hợp với chỉnh nha cần lên kế hoạch cẩn thận. Phân tích chi tiết trên lâm sàng, x quang và mẫu hàm cần thiết cho hầu hết các thủ thuật nếu muốn đạt được một kết quả ổn định và tiên đoán được. VAI …

Đọc tiếp

Cơ chế sinh học trong điều trị chỉnh nha các vấn đề đa ngành phức tạp

Trong những năm gần đây, mục đích điều trị chỉnh nha đã phát triển để bao gồm số lượng bệnh nhân trưởng thành ngày càng tăng, nhiều người trong số họ mắc bệnh dị tật phức tạp đòi hỏi phải có kế hoạch điều trị phức tạp. Thông thường, những bệnh nhân trưởng thành hơn …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí