Vô trùng trong phẫu thuật răng miệng và nhổ răng (phần 1)

Nhiễm trùng là một vấn đề lớn trong phẫu thuật, mặc dù cho đến nay đã có nhiều tiến bộ đáng kể về kỹ thuật phẫu thuật, về vi trùng học,… nhưng nhiễm trùng vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều mức độ trầm trọng khác nhau. Năm 1867, Louis Pasteur khám phá ra vi …

Đọc tiếp

5 Lý do bệnh nhân mới không tìm thấy nha khoa của bạn trực tuyến

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, hơn một nửa (64%) người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã đến văn phòng nha khoa vào năm 2016. Con số này tăng lên 84,6% đối với trẻ em từ hai đến 17 tuổi.

Rõ ràng, nhu cầu về nha sĩ rất mạnh. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn trong việc thu hút bệnh nhân mới, sự hiện diện trực tuyến của bạn có thể bị đổ lỗi. Dưới đây là một số lý do tại sao các chiến thuật tiếp thị nha khoa hiện tại của bạn có thể bị thiếu.

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí