Chỉnh nha (Phần 5): SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĂNG

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĂNG Bộ răng được xác định dựa theo loại răng, số răng và sự sắp xếp của răng hoặc là đề cập đến tất cả các răng trên và dưới. Cung hàm trên và dưới là một đơn vị chức năng được tạo thành từ những thàn phần cơ bản, đó …

Đọc tiếp

Chỉnh nha ( Phần 4): RỐI LOẠN TRONG QUÁ TRÌNH MỌC RĂNG

RỐI LOẠN TRONG QUÁ TRÌNH MỌC RĂNG Rối loạn trong quá trình mọc răng là quá trình răng mọc một cách không đều theo đúng hàm và gây đến rối loạn hình thái mầm răng 1.Loạn sản ngoại bì: thiếu răng hoàn toàn hoặc một phần ở cả hai bộ răng cùng với sự hiện …

Đọc tiếp

khớp cắn

Chỉnh nha ( Phần 2): Khớp cắn

NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ KHỚP CẮN Người ta đã giới thiệu nhiều khái niệm về khớp cắn. Một số khái niệm quan trọng bao gồm: Angle 1887 Hellman 1921 Lucia 1962 Stallard và Stuart 1963 Ramford và Ash 1983 Những khái niệm này nhấn mạnh mức độ, tình trạng và đặc điểm chức năng khác …

Đọc tiếp

tương quan tâm trong chỉnh nha

Chỉnh nha (Phần 3): TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯƠNG QUAN TÂM TRONG CHỈNH NHA

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯƠNG QUAN TÂM TRONG CHỈNH NHA Chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị cần được thực hiện thông qua việc đánh giá khớp cắn khi hàm dưới ở tương quan tâm, nghĩa là vị trí cơ xương tự nhiên của lồi cầu trong hõm khớp, nhằm đạt được tương quan …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí