Mở xoang tủy và cấu trúc giải phẫu trong điều trị nội nha (phần 1)

Theo quan niệm cũ về nội nha thì những gì ta loại bỏ từ ống tủy quan trọng hơn những gì ta trám vào đó. Việc làm sạch và tạo hình đúng quyết định sự thành công của hai yếu tố tiếp theo. Sẽ là sai lầm nếu như chúng ta khử khuẩn ống tủy khi mà trước đó nó chưa được làm sạch và tạo hình.
Điều trị nội nha thành công hay không phụ thuộc vào việc có tiến hành đúng, chính xác bước mở xoang tủy để xác định vị trí lỗ tủy, làm sạch ống tủy.

Quyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùng (Phần 1)

Việc xác định chiều dài làm việc Một trong những điều cốt yếu quyết định sự thành công của điều trị nội nha. Tuy nhiên, điều cần thảo luận đó là xác định điểm chóp cuối cùng của ống tủy chân răng ở đâu khi sửa soạn ống tủy và trám bít. Cuộc tranh luận …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí