Máy nội nha tích hợp Morita

Quy trình nội nha với Tri Auto ZX2, chia sẻ từ Dr. Welk

Tiến sĩ Aaron Welk chia sẻ kiến thức chuyên môn nổi tiếng thế giới của anh ấy với chúng tôi và kinh nghiệm của anh ấy với Tri Auto ZX2. (*)   Dr. Welk giải thích cách tiếp cận thực tế và hiệu quả của mình để điều trị tủy sử dụng máy nội nha …

Đọc tiếp

CBCT-trong-noi-nha

Phát hiện nứt dọc thân răng từng được điều trị nội nha bằng Cone Beam CT

Sự hiện diện của tình trạng nứt dọc thân răng (VRF) đối với răng đã điều trị nội nha có tác động rất lớn đến kết quả điều trị. Do đó, chẩn đoán VRF sớm là điều cần thiết để tránh điều trị nội nha quá chóp hoặc mất xương trên diện rộng. 1. Mục …

Đọc tiếp

CBCT-trong-noi-nha

Giá trị của Cone Beam CT trong hình ảnh chẩn đoán nội nha

Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ chụp Cone Beam CT (CBCT) để quản lý các vấn đề nội nha. Phương pháp:  Đánh giá hiệu quả và khả năng hỗ trợ của phim Cone Beam CT trong điều trị các vấn đề nội nha.  Sử dụng các thiết bị CBCT khác nhau: 3D Accuitomo 80 (J. …

Đọc tiếp

Ứng dụng Cone Beam CT trong điều trị nội nha

Từ năm 1899, khi Kells lần đầu báo cáo về việc xác định chiều dài chân răng dựa vào hình ảnh của một dụng cụ trong ống tủy trên phim tia X, X quang đã trở thành một phương tiện cần thiết trong thực hành nội nha. Gần một thế kỉ sau đó, dựa trên …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí